Montera flaggstång

Montera flaggstången i mark

  • Börja med att gräva en grop tills kommer ner på ett djup där det är frostfritt. Tänk på att djupet på gropen och diameter beror på hur stor flaggstången är. En ca 8-12 meter hög flaggstång behöver en grop på ungefär 100-120 centimeters djup och 40 centimeters bredd.
  • Du bör grunda med makadam, cirka 5-10 centimeter.
  • Blanda ihop betongen och fyll sedan på gropen. Sätt sedan fast det hopskruvade markfästet i betongen. Flaggstängerna har 3 förankringsjärn och muttrar. Under fästet är det bra att använd en planka så att inte fästet sjunker ner i betongen, kontrollera med ett vattenpass så fästet är i våg och i fri fällriktning.
  • Montera på Knape, flaggstångskula och flaggstångslina på flaggstången.
  • Res flaggstången när betongen har stelnat färdigt. Räkna med ungefär fyra dagar för att betongen ska ha stelnat ordentligt. Kontrollera efter någon månad om muttrarna behövs spännas åt ytterligare.

För att gjuta i mark behöver du: Betong 8–12 säckar, (25 kg/säck), bräda, spade, skiftnycklar, vattenpass och små sten (grov makadam).

Montera flaggstången i berg

När du monterar en flaggstång i berggrund borrar du först 3 hål för förankringsjärnen samt sågar av sista böjda biten på förankringsjärnen. Lättast är att  hyra en bergborr  för detta ändamål. Fyll sedan på med epoxibruk (fincement) och för där efter ner förankringsjärnen. Kontrollera ordentligt med ett vattenpass så fästet blir rakt.

Epoxibruket stelnar på ungefär ett par timmar. Sedan kan du resa stången, men vänta tills dagen efter innan du flaggar!

För att montera i berg behöver du: Bergborrmaskin, skiftnycklar, epoxibruk (fincement), vattenpass och metallsåg.