Att välja flaggstång

Hur hög flaggstång?
För att bestämma höjd på flaggstången utgår du från höjden på ditt hus. Rekommendationen är att 3-4 meter av flaggstången ska skjuta upp över den byggnad som den står i anslutning till. Ta reda på höjden på ditt hus och välj höjd på flaggstången utifrån det.

Är huset t ex 8 meter vid högsta punkten blir det snyggt med en flaggstång på 12 meter.